Lagoa Rasa, Flores
2006-10-03
© Andrew McMillan
Birding Azores
 

  Enlarge picture.

 
Lagoa Rasa, Flores
2006-11-06
© Staffan Rodebrand
Birding Azores
 

  Enlarge picture.